.

Yüksek Lisans Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında;
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora Programı,

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında;

  • Spor Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı yer almaktadır.

Akademik Birimler

  • Lisans Programları
  • Yüksek Lisans Programları