.

İdari Personel

Ali Yavuz AKTÜRK
Fakülte Sekreteri
Telefon: +902482131408
E-posta: ayakturk@mehmetakif.edu.tr
Murat KARAÇETİN
Şef
Taşınır Kayıt Yetkilisi & Destek Hizmetleri Şefi
Telefon: +902482131407
E-posta: mkaracetin@mehmetakif.edu.tr
Nevin TANRIVERDİ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482131402
E-posta: ntanriverdi@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KAHRAMAN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +902482131403
E-posta: mehmetkahraman@mehmetakif.edu.tr
Şerife AYTAR
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Lisans & Spor Yöneticiliği ABD Yüksek Lisans)
Telefon: +902482131405
E-posta: saytar@mehmetakif.edu.tr
Havvana GÖKASLAN
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri (Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans & Beden Eğitimi ve Spor ABD Yüksek Lisans ve Doktora)
Telefon: +902482131404
E-posta: hgokaslan@mehmetakif.edu.tr
Öznur DİLMEN
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri (Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans)
Telefon: +902482131416
E-posta: odilmen@mehmetakif.edu.tr
Gülsüm KORKMAZ
Memur
Dekan Sekreteri & Santral
Telefon: +902482131401
E-posta: gkorkmaz@mehmetakif.edu.tr
Hatice KELEŞ EFEK
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: +902482131413
E-posta: hkeles@mehmetakif.edu.tr
Kazım GÜRCAN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler (Maaş, Ek Ders, Satın Alma, Staj Öğrenci SGK İşlemleri)
Telefon: +902482131406
E-posta: kgurcan@mehmetakif.edu.tr

Personel

  • Akademik Personel
  • İdari Personel