.

Spor Yöneticiliği Programı

Öğrenim Ücreti:

Öğrenciler, normal öğrenim süresi boyunca birinci öğretim programında, katkı payı ya da başka ad altında herhangi bir ücret ödemezler. (Yabancı Uyruklu öğrenciler bu hüküm dışındadır.)

Dönem uzatan öğrencilerin Katkı Payı Ücreti miktarları her yıl Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmekte olup, kayıt yenileme ve ders kayıtları öncesi ödenmesi gerekmektedir.

Programa yerleşen öğrencilerin kayıtları, E-Devlet üzerinden ya da okula gelerek şahsen yapılmaktadır. Şahsen gelemeyenlerin kayıtları, kanuni temsilcileri ya da noterden vekalet verilmiş şahıslar tarafından yapılmaktadır.

Ders kayıtları her yıl Güz Yarıyılı için Eylül ayında ve Bahar Yarıyılı için Şubat ayında yapılır.

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Programa, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda, EA (Eşit Ağırlık) puan türünde ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçedir. Spor Yöneticiliği Programı, normal öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). Öğrenciler mezun olduktan sonra T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve özel kuruluşlarda spor yöneticiliği ve yöneticilik yapmalarını sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimleri görürler.

Müfredattaki ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) uzaktan eğitim şeklinde yapılmakta, diğer dersler örgün eğitim şeklinde yüz yüze yapılmaktadır.

Program, öğrenci merkezli ve uygulamaya ağırlık veren bir eğitim modelini uygulamaktadır. Öğrencilerimizin üniversitede öğrendiklerini gerçek hayatta yaşananlar ile ilişkilendirmelerini, öğrendiklerini uygulama olanağı bulmalarını ve eğitimleri sürecinde gerçek hayatın içinde olmalarını istiyoruz. Bu nedenle mesleki uygulama, eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası olarak ders müfredatımızın içinde zorunlu olarak yer almaktadır. Öğrencilerimiz, en az bir dönemlerinin haftada bir gününü alanlarında faaliyet gösteren bir kurum ve kuruluşta geçirirler. 

Spor Yöneticiliği Program Profili: Spor Yöneticiliği Programı’nın amacı; spor bilimi alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri yetiştirmektir. Bu program, yüksek öğretimde Spor Yöneticiliği bilimi alanında 240 AKTS kredilik, birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Yöneticiliği Bölümü bilimi alanında Lisans derecesine sahip olup “Spor Yöneticisi” ve Spor dallarından alınan uzmanlık spor dalı ile de spor dalı uzmanı unvanını alırlar.

İstihdam Olanakları: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, özel ve kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında ve ayrıca ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zaman değerlendirme, spor organizasyonları, düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci, Spor Yöneticiliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilir.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:  

Spor Yöneticiliği Programı, Burdur-Antalya karayolu 10. km üzerinde yer alan İstiklal Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Burdur Merkez ilçede yer almaktadır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim öğretim faaliyetleri Spor Bilimleri Fakültesi derslikleri ve uygulama alanları ile İstiklal Yerleşkesindeki spor tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Program Akreditasyonları: Program akredite sürecindedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. İsteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerden kayıt aşamasında dilekçe alınmaktadır. Dilekçe veren öğrencilerimiz 1 yıl boyunca Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfı okumaktadırlar.

Yurt:

Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği Burdur Merkezde ve Üniversite yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğünce hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik barınma hizmeti verilmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için işletmeciler aracılığı ile işletilen lokanta, kantin, kafeterya gibi hizmet yerleri bulunmaktadır. Öğrencilere, hafta sonu ve resmi tatil günleri dâhil sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerine katkı sağlamak amacıyla, beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu yardım; her gün sabah ve akşam yemeklerinde sadece bir kere kullanılmaktadır. Yurtlarda çalışma salonları, aktivite salonu, spor sahaları, müzik, resim, çizim, televizyon, ütü, çamaşırhane, satranç vb. odaları bulunmaktadır.

Burdur merkezde ayrıca kiralık evler, özel öğrenci yurtları ve apartlar da barınma hizmeti sağlamaktadır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık (İngilizce) eğitimi, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, Fakültemize ayrılan kontenjan doğrultusunda verilmektedir. Öğrenciler ilk kayıt olurken, hazırlık okumak istiyorlarsa bu taleplerini kayıt esnasında bildirmeleri gerekmektedir

Öğrencilerin sahip olması gereken sertifikalar:

Türk uyruklu öğrencilerden başvuru esnasında herhangi bir sertifika talep edilmemektedir.

Bölümde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin derslere başlayabilmesi için Türkçe dil seviyesi C düzeyinde olmalı ve öğrenciler C seviyesi düzeyinde Türkçe bildiğini belgelendirmelidir.

Eğitim öğretim modelinin dördüncü sınıfında bulunan İşyeri Eğitimi dersi için İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasının alınması zorunludur. Bu sertifikanın belirli bir geçerlilik süresi olması sebebiyle işyeri eğitimi dersinin bulunduğu dönemde bu belgenin alınması önerilmektedir.

 Kısmi Zamanlı Öğrenci:

Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, hangi sayıda, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı “Yürütme Kurulu”nca belirlenir ve Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamı’nın onayına sunulur.

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:

Her Eğitim – Öğretim yılı başında, Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca bildirilen kayıtlı öğrenci sayıları geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, (9.madde hariç) okulların öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Ayrıca; milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

Burs:

5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da fakülte web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

MAKÜ Kariyer Okulu:

MAKÜ Kariyer Okulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Merkezin amacı; öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişimlerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynaklarının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

aday öğrenci

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
  • Spor Yöneticiliği Programı
  • Spor Yöneticiliği Programı (İkinci Öğretim)
  • Antrenörlük Eğitimi Programı
  • Antrenörlük Eğitimi Programı (İkinci Öğretim)
  • Diğer Bilgiler