.

Genel Bilgi

Fakültemiz, ilk olarak 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/5995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü olarak kurulmuş ve 18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

Fakültemiz bünyesinde aşağıdaki programlar bulunmaktadır:

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

- Antrenörlük Eğitimi Programı (I. ve II. Öğretim)

- Spor Yöneticiliği Programı (I. ve II. Öğretim)

Hakkımızda

 • Genel Bilgiler
 • Misyon ve Vizyon
 • Yönetim
 • Fakülte Kurulu
 • Fakülte Yönetim Kurulu
 • Maddi Hata İtirazları İnceleme Komisyonu
 • Farabi Bölüm Koordinatörleri
 • Erasmus Bölüm Koordinatörleri
 • Mevlana Bölüm Koordinatörleri
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Tesisler
 • Galeri