.

Farabi Bölüm Koordinatörleri

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Soner SİVRİ


Spor Yöneticiliği Bölümü Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haşim AKGÜL


Antrenörlük Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü

Arş.Gör. Mehmet TOKGÖZ

Hakkımızda

 • Genel Bilgiler
 • Misyon ve Vizyon
 • Yönetim
 • Fakülte Kurulu
 • Fakülte Yönetim Kurulu
 • Maddi Hata İtirazları İnceleme Komisyonu
 • Farabi Bölüm Koordinatörleri
 • Erasmus Bölüm Koordinatörleri
 • Mevlana Bölüm Koordinatörleri
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Tesisler
 • Galeri