.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Dekan V.
ademkorkmaz@mehmetakif.edu.tr
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Emrah ATAY
Dekan Yardımcısı
emrahatay@mehmetakif.edu.tr
+902482131409
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULAŞ
Dekan Yardımcısı
mulas@mehmetakif.edu.tr
+902482131410
Fakülte Sekreteri
Ali Yavuz AKTÜRK
Fakülte Sekreteri
ayakturk@mehmetakif.edu.tr
+902482131408

Hakkımızda

 • Genel Bilgiler
 • Misyon ve Vizyon
 • Yönetim
 • Fakülte Kurulu
 • Fakülte Yönetim Kurulu
 • Maddi Hata İtirazları İnceleme Komisyonu
 • Farabi Bölüm Koordinatörleri
 • Erasmus Bölüm Koordinatörleri
 • Mevlana Bölüm Koordinatörleri
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Tesisler
 • Galeri